BUSINESS INTELLIGENCE

Pod pojmem Business Intelligence rozumíme ucelený přístup pro efektivní práci s firemními daty. Business Intelligence je nejen nástroj v rukou vedení společnosti, který napomáhá plánování, operativnímu i strategickému rozhodování, a zajištuje obchodní úspěch společnosti, ale je také určen pro hledání ekonomických řešení, k odhalování nových obchodních příležitostí, k optimalizaci cen, k získávání dat z ERP/MRP systému a pro jejich proměnu do přehledných reportů nebo panelů. Klíčovým faktorem k získání přesných výstupů ze systémů BI jsou standardizovaná data z ERP/MRP systému.

 

Business Intelligence

· je možné použít pro ucelený podnikový reporting

· pro získávání dat z podnikových systémů

· k identifikaci a odstranění neefektivních obchodních či výrobních procesů

· evidence plnění závazků vašimi smluvními partnery

· identifikace nových příležitostí podnikání

 

S námi dodávaným a podporovaným řešením můžete snadno dosáhnout rychlejšího přístupu k podnikovým informacím v reálném čase bez ohledu na to, kde se nacházíte. Budete mít přístup k přesným datům ze všech částí Vašeho podniku. Dosáhnete lepšího porozumění a rozpoznání problémů a výzev, které mají dopad na řízení Vašeho podniku. Výsledkem zavedení našeho řešení je kratší reakční doba a jistota v rozhodováních, která se Vás týkají.

KONTAKT

Pro telefonický kontakt využijte číslo uvedené výše

E-mailem nám zašlete Vaše připomínky, dotazy a zpětnou vazbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.