(R)evoluce v podobě Industry 4.0 - II. část

 

V minulém příspěvku jsme stručně charakterizovali, co si lze představit pod pojmem Industry 4.0 nebo dále Průmysl 4.0 česky, Industrie 4.0 německy, Industrial Internet Consortium či Smart Manufacturing Leadership Coalition v USA. Všechny obdobné programy komplexních řešení zaujímají stejnou filozofii i koncept. Tedy řešení správného systémového využívání, integrace a propojování nejrozmanitějších technologií s maximálním ohledem na jejich trvalý a v poslední době zejména rychlý rozvoj nejenom na úrovní malých, středních a velkých podniků, ale až po úroveň působící na fungování světových ekonomik.

 

Základní myšlenka Industry 4.0 je založena na vytvoření „chytrých továren“. Podstatou takovéto inteligentní chytré továrny je forma výroby, ve které si výrobky samy nesou informaci o způsobu, jakým mají být v cyklu procesu výroby zpracovány. A to takovým způsobem, že použitá zařízení sama hlásí technické poruchy, autonomně reflektují stav zásob, zajišťují u svých dodavatelů nové objednávky apod. Nejedná se o sci-fi ze vzdálené budoucnosti. Už nyní jsou takovéto řídící systémy schopny mít automatizovaně pod kontrolou značnou část dodavatelského a výrobního řetězce. Jedním z výsledků implementace takovýchto technologií se projevují například v optimalizaci výrobních provozů, zvýšené bezpečnosti v oblasti pracovních podmínek a spolehlivosti zařízení, pozitivním dopadu na trh práce, kvalifikaci pracovní síly, vzdělávací soustavě obyvatelstva, efektivního využívání zdrojů atd.

 

Dnešní doba je ukázkou propojování internetu věcí (Internet of Things) společně se službami a lidmi. Je to prostředí související s nepředstavitelným množstvím dat, propojené komunikačními kanály typu M2M (Machine to Machine), M2H (Machine to Human) a H2H (Human to Human), které by nebylo možné bez použití sofistikovaných řešení efektivně řídit. Příkladem moderních technologií ve výrobním prostředí, které si můžete představit pod pojmem Průmysl 4.0, mohou být nezávislé stroje a roboti, analýza velkých dat, počítačová simulace a virtualizace, cloud a rozšířená realita (Augumented Reality). Právě v této sféře technologií a jejich využití se pohybuje společnost EFIDEX COMPANY s.r.o., která pomáhá firmám zvyšovat efektivitu jejich činností za pomoci moderních informačních technologií. Našim zákazníkům pomáháme transformovat výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí. Vznikají nové sítě založené na propojení výrobních zařízení. Pomocí takovýchto systémů se otevírají brány pro nové kreativní cesty tvorby přidané hodnoty a vzniku nových obchodních modelů.

 

Už v nepříliš vzdálené budoucnosti se tyto technologie mohou projevit ve změně základních vazeb mezi zákazníky, výrobci a dodavateli. Mohou přispět k řešení globálních problémů, jako jsou nedostatek surovin či energetická účinnost a využitelnost. Lidé by tak nemuseli ve větší míře vykonávat namáhavou a rutinní práci, a mohli by se zaměřit spíše na kreativní práci. Pracovní flexibilita by nám tak umožnila lépe a dřív skloubit náš soukromý a pracovní život.

KONTAKT

Pro telefonický kontakt využijte číslo uvedené výše

E-mailem nám zašlete Vaše připomínky, dotazy a zpětnou vazbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.