Revoluce v podobě Industry 4.0

 

V dnešním příspěvku na našem blogu, bychom rádi započali sérií článků věnovaných tématu Industry 4.0. Zjistili jsme, že tato moderní řešení na sebe koncentrují stále větší pozornost firem zaměřujících se na výrobu nebo je pole jejich působnosti v oblasti zpracovatelského průmyslu. Námět se zaobírá stručným úvodem a charakteristikou těchto řešení. V příštím článku bychom na toto téma reagovali spíše z praktického hlediska. Můžete se těšit na příspěvek, který se bude zaobírat fakty, jak naše společnost reaguje na trend Industry 4.0 a jaká konrétní řešení dodáváme co vše mohou tyto technologie přinést malým a středním výrobním podnikům.

 

Prvním obdobím, kdy se v procesech výroby začaly objevovat prvky mechanizace, můžeme označit obdobím první průmyslové revoluce a érou parních strojů. Další významný milník v historii je spojen s objevem elektřiny, s níž začala nová éra masové výroby na základě dělby práce a zavádění výrobních linek. Třetí průmyslovou revolucí můžeme bezpochyby označit období digitalizace, automatizace a robotizace, charakteristickou příchodem mikroprocesorů a využitím počítačů. Do výrobních procesů byla nasazena elektronika a informační služby podporující automatizaci výroby.

 

Počátkem tohoto desetiletí přichází na scénu revoluční éra – doba, kdy jsou počítače, elektronika a automatizace využívány převratnými a moderními způsoby. Základní myšlenkou je vzdálené propojení strojů a počítačových systémů pomocí algoritmů, které mají schopnost učit se novým prvkům a osvojovat si nové techniky ovládání s minimálním zapojením lidského faktoru. Inteligentní systémy přebírají činnosti, které doposud vykonávali lidé. Jedná se o tzv. Industry 4.0 či Průmysl 4.0. Můžeme jej nazvat také pojmem „Chytrá továrna“ nebo „Továrna budoucnosti“. Průmysl 4.0 přichází s kyberneticko-fyzikálními systémy monitorování procesů v továrnách a výrobních zařízeních, na základě kterých je schopen decentralizovaně rozhodovat. V dnešní době se tyto systémy a jejich vzájemná interakce bezdrátových komunikačních kanálů označuje jako „Internet of Things – Internet věcí“, a přináší nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajišťování sofistikovaných revolučních služeb.

 

Pro výrobní podniky, továrny a systémy Industry 4.0 by měla být typická:

 

Interoperabilita – stroje, zařízení, vybavení, sensory a samozřejmě lidé, kteří jsou schopni připojit se a komunikovat mezi sebou.

 

Jasnost a průhlednost informací – systémy vytváří virtuální kopie fyzických úkolů prostřednictvím datových senzorů s cílem zasadit informace do kontextu.

 

Technická pomoc – disponovat schopnostmi podnikových systémů, asistovat lidem při rozhodování a řešení vzniklých situací, pomáhat lidem s úkoly, které jsou příliš těžké, komplikované nebo nebezpečné.

 

Decentralizovaná schopnost rozhodování – schopnost těchto systémů rozhodovat vertikálně i horizontálně ve výrobních podnicích, s co možná největší mírou samostatnosti.

 

Zavedení a pořízení těchto moderních technologií do výrobních podniků samozřejmě není snadná záležitost. Avšak při správném nasazení a implementaci výhody modelu Industry 4.0 rozhodně převažují nad obavami, které mohou mnoho podniků trápit. Takovéto systémy jsou schopné dramaticky zlepšit pracovní podmínky v nebezpečném pracovním prostředí. Dodavatelské řetězce mají možnost snáze kontrolovat data na všech úrovních výrobního i dodavatelského procesu. Výroba a produkce společností má k dispozici mnohem spolehlivější a konzistentní produktivitu a výkon. Ve zkratce lze tedy těmto technologiím připsat zásluhu na zvýšení příjmů, zisků a podílů na trhu.

 

Otázkou tedy není, zda se nástup nové éry Industry 4.0 blíží, ale spíše jak rychle. Stejně jako s velkými a objemnými daty a dalšími obchodními trendy, které již jistě pociťujeme, je možné usoudit, že podniky schopné přistoupit a riskovat implementaci těchto technologií budou odměněny konkurenční výhodou na trhu. Pokud Vás tedy tento článek zaujal, nenechte si ujít jeho pokračování a sledujte náš blog.

 

Autor: Jakub Řezáč

Datum: 8.2.2017

KONTAKT

Pro telefonický kontakt využijte číslo uvedené výše

E-mailem nám zašlete Vaše připomínky, dotazy a zpětnou vazbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.