operativní řízení

a sledování

výrobních procesů

Systémy MES (Manufacturing Execution System) jsou primárně vyvinuty pro operativní plánování a řízení výroby v reálném čase. Umožňují optimální načasování a sladění výrobních operací. Jedná se o integrovaný počítačový systém, který využívá metody a nástroje potřebné ke zdokonalení a realizaci výrobního plánu - to vše v bezpapírovém provozu.

 

Systémy MES v reálném čase poskytují také veškeré informace o probíhajících výrobních procesech. Přesné informace o aktuálním vytížení strojů, lidí a ostatních výrobních kapacit mohou být dostupné všem pracovníkům od obsluhy strojů až po management podniku. Systémy MES jsou primárně vyvinuty pro operativní plánování a řízení výroby za účelem poskytování informací a umožnění řízení výroby v reálném čase a za účelem optimalizace výrobních procesů. Jedná se tedy o přímý integrovaný počítačový systém, který akumuluje metody a nástroje potřebné ke zdokonalení výrobního plánu a výroby.

 

Systémy MES

· umožňují dosažení optimální výkonnosti a objemu produkce

· minimalizují výrobní náklady

· jsou vhodné i tam, kde je již nasazený podnikový ERP systém

· umožňují reagovat na nestandardní stavy ve výrobě

· přizpůsobují výrobní proces požadavkům obchodu

· MES je současně zdroj i příjemce informací o výrobě

· jsou efektivním nástrojem pro monitoring, řízení a vyhodnocení výrobního procesu v celé jeho komplexnosti, zajišťují efektivní řízení a evidenci výsledků kontrolních měření v rámci kontroly kvality

 

Usilujete-li o zefektivnění nebo optimalizaci Vašich výrobních procesů, použitím našeho řešení významně přispějete ke zvýšení ziskovosti a celkového výkonu Vašeho podnikání.

KONTAKT

Pro telefonický kontakt využijte číslo uvedené výše

E-mailem nám zašlete Vaše připomínky, dotazy a zpětnou vazbu

Efidex s.r.o.

Business Park Modřice, Masarykova 118, CZ 664 42 Modřice

Copyright © 2016 Efidex. Všechna práva vyhrazena.